Bergen Opportunity

Bergen Opportunity er et mentor- og utviklingsprogram for innvandrertalenter i Vestland, og er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Næringsråd, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, NAV Vestland og IMDi

Formålet med Bergen Opportunity er å få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn og styrke regionens posisjon som internasjonal og inkluderende. Programmet går over ett år med månedlige fagsamlinger av høy kvalitet og med jevnlige mentorsamtaler. Mentorene rekrutteres fra ledende posisjoner i næringsliv og det offentlige. Oppstart for neste kull er august 2020.

I 2019 iverksatte Bergen Næringsråd mentorprogrammet Bergen Opportunity i samarbeid med NAV, der flerkulturelle innvandrer kunne søke om deltakelse for å få økt kunnskap og erfaring for å lykkes i arbeidslivet i Norge. Prosjektet mottok 250 søknader, og det ble valgt ut 20 deltakere fra 18 nasjoner, fordelt på ulike bransjen og ulike utdanningsbakgrunner. Gjennom året har det være en rekke samlinger gjennom året med nettverksbygging, bærekraft, presentasjonsteknikk, mangfoldsledelse og medietrening. Hver deltaker har i tillegg hatt regelmessig oppfølging fra næringslivsleder i Bergen.

Programmet har vært svært vellykket og blir videreført inn i 2020.

Kriteriene for å bli deltager er:

  • Flerkulturell bakgrunn
  • Høyere utdanning eller fagbrev
  • Behersker norsk muntlig
  • Ambisjon om å ta sentrale posisjoner i arbeidsliv og samfunn

Kriteriene for å bli mentor er:

  • Ledende posisjon
  • Nettverk
  • Bransjekunnskap
  • Motivasjon