Energilandet

Energilandet er et initiativ fra Ressursgruppe Energi i Bergen Næringsråd og utviklet i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet, CCB, NPF, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, GCE Subsea, Industri Energi og Equinor.

Prosjektet har som mål å gi kunnskap til de unge om energi, klima, bærekraftig utvikling og energibransjens rolle.

Prosjektet er et utdanningsprogram i ungdomsskolen. Her benyttes rollemodeller fra energibransjen til å gjennomføre skolebesøkene. Rollemodellene er unge og engasjerte ansatte fra bedrifter innen ulike grener av energibransjen. De leder elevene gjennom en hel skoledag hvor fokus er på klima, energi, dilemmaer, bransjens utfordringer og potensiale. Programmet har fokus på dialog, gruppeoppgaver og digitale verktøy for å engasjere elevene.

Målet er at elevene sitter igjen med mer kunnskap – og inspirasjon til at de selv ønsker å bidra til det grønne skiftet i fremtiden.

I 2019 har ca. 50 9. klasser på skoler i Bergen fått besøk av rollemodellene i Energilandet. Les her fra besøket hos Slåtthaug skole .

Bedriftene som har bidratt med rollemodeller for perioden 2019-2020 er:

 • NORCE
 • Aker Solutions
 • Compact Carbon Capture
 • Equinor
 • Beerenberg
 • Semco
 • CCB Subsea
 • Ridge
 • One Subsea
 • Inventura
 • Valvision