Handelskammer

Bergen Chamber of Commerce and Industry (BCCI) er en del av et verdensomspennende handelskammersystem. En rekke importland krever at opplysningene i eksportdokumentene skal sertifiseres av et handelskammer (Chamber of Commerce) før de blir godkjente som fullverdige.


Bergens Handelskammer tilbyr sertifisering av eksportdokumenter, manuelt eller online. Ved hjelp av programmet EssDocs kan man da sende inn sine eksportdokumenter til handelskammeret elektronisk.

Vi utsteder også ATA-carnet. Dette er et internasjonalt tollpass som tillater midlertidig toll- og avgiftsfri import av varer med varighet inntil ett år. ATA-Carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Alt du trenger finnes i ett dokument.

The World Chambers Federation (WCF) knytter handelskammermedlemmene sammen og er ansvarlig for administrasjon gjennom International Chamber of Commerce, Paris.

Vi er også medlem av Baltic Chamber of Commerce Assosiation og Eurochambers. Vi samarbeider med norske og nordiske handelskamre som gir oss nyttige erfaringer og muligheter for nye tjenester innenfor handelskammers