Internasjonale relasjoner

Bergensregionen er en av Norges mest internasjonalt rettede regioner med utstrakt og mangfoldig internasjonal virksomhet innen regionens næringsliv, FoU-miljø, kulturliv og offentlig sektor.


Mye av det internasjonale arbeidet gjøres i tett samarbeid med vår ressursgruppe Internasjonal. Les mer om deres arbeid her.

Delegasjonsbesøk

Bergen Næringsråd mottar jevnlig delegasjoner fra utlandet som ønsker å få mer kunnskap om og kontakt med næringslivet i regionen. I 2019 tok Bergen Næringsråd imot bl.a. Hong Kongs samferdselsminister og hans delegasjon til Bergen. Dette var et tett samarbeid med ordfører og andre næringslivsaktører.

Delegasjonsbesøk til Kina

I 2019 startet arbeidet med å planlegge en stor delegasjonsreise til Kina i forbindelse med Bergen Filharmoniske Orkesters Asia-turne. I samarbeid med Bergen kommune og UiB laget vi et omfattende program for næringsliv, politikere, myndigheter og akademia. Delegasjonen ble utsatt i 2020 på grunn av virusutbruddet i Kina og partnerne planlegger for en ny delegasjonsreise i 2021.

Ambassadørtreff

Bergen Næringsråd har jevnlig møter med ambassadører som besøker Bergen. I tillegg arrangerer vi Internasjonalt Business Seminar i samarbeid med Festspillene i Bergen der et utvalg av ambassadørene i Norge inviteres. 2019 var over 60 ambassadører og spesielt inviterte gjester samlet.

I 2019 arrangerte vi for første gang et ambassadørbesøk til Bergen i samarbeid med Bergen kommune og UiB, kalt «The World to Bergen». 50 ambassadører fikk et omfangsrikt kulturelt og faglig program over to dager.

Det norske handelskammerforbund (DNH)

Bergen Næringsråd er medlem DNH og næringsrådets adm. dir. er styreleder i forbundet. DNH består av 15 handelskamre som totalt representerer 10.000 bedrifter og 300.000 ansatte. DNH er også en del av det internasjonale handelskammernettverket, blant annet gjennom Eurochambres. I den internasjonale eksportstrategien til regjeringen utheves DNH sitt arbeid som et viktig verktøy for næringslivet.