Kommunikasjon

Bergen Næringsråd kommuniserer med medlemmer, politikere, media og samfunnet generelt gjennom egne og eksterne kanaler. Kontinuerlig synlighet gjennom høyt aktivitetsnivå er viktig for å være relevante. Bergen Næringsråd var i 2019 nevnt i 428 artikler og trykte media, mot 308 året før.


Våre egne kanaler består av nettsider, publikasjoner, nyhetsbrev og sosiale medier. De sosiale mediene som brukes aktivt er Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Linkedin, Vimeo og Flickr. Antall følgere på sosiale medier har økt jevnt og trutt og viser et økende engasjement blant våre brukere. Vi har 11000 følgere på Facebook og 7700 følger på LinkedIn.

Sosiale medier er i kontinuerlig endring og utvikling. Det er dermed viktig å tilpasse seg disse kanalene ved å ta i bruk flest mulige formidlingsmetoder og ha oppdatert forståelse av algoritmene. Twitter og LinkedIn er gode plattformer for publisering av innholdet vårt i politiske saker og i debatter og kronikker. Til nyheter og film er Facebook fortsatt ledende, mens Instagram er en ypperlig kanal til publisering av blinkskudd. Snapchat gir gode oppdateringer under arrangementer. I tillegg til Bergen Næringsråds offisielle profiler, er ansatte i Bergen Næringsråd aktive på sosiale medier.

Bergen Næringsråd bruker film i form av reportasjeproduksjon og til promotering av møter, arrangementer og øvrige hendelser. Film har vært en vesentlig del av synliggjøring gjennom 2019 og gjort oss enda mer aktuell overfor medlemmer i forhold til vårt næringspolitiske arbeid.

En del av våre saker har vist potensiale til å nå ut langt utover medlemsmassen, særlig rettet mot unge. Filmreportasjen fra United World College med Trainee Vest i Fjaler fikk stor viral spredning. Synlighet i forhold til vårt arbeid med FNs bærekraftsmål aktiverer og engasjerer medlemmer og unge.

Vi har i 2019 jobbet målrettet for å få medieoppslag i de tradisjonelle mediehusene. Vi ser at gode kronikker, solide saker med nyhetsverdi og budskap som er godt gjennomarbeidet vekker interesse både hos journalister og hos lesere. Det er viktig for vår legitimitet og gjennomslagskraft at vi er offensive også i tradisjonelle medier.

I 2019 publiserte vi et fyldig magasin med tittel «Havbyen Bergen». Magasinet ble distribuert gjennom Dagens Næringsliv og delt ut til møtedeltakere under Arendalsuka. Magasinet ga oss nasjonal synlighet av et bredt spekter av Bergen Næringsråds allsidige arbeid med medlemmer, prosjekter, aktiviteter, politikk og nyheter. FNs bærekraftsmål var gjennomgangstema.

Vi er #konge på sosiale medier!

LinkedIn
Vimeo
Flickr
Instagram
Snapchat