Møtearena

Bergen Næringsråds Møtearena er regionens største og viktigste møteplass for næringslivet. På møtene deles kunnskap som bidrar til å øke bedriftenes kompetanse. Nye muligheter oppstår gjennom å bygge nettverk, og viktige næringspolitiske saker settes på dagsorden og debatteres. På møtearenaen knyttes det også kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning.

I 2019 ble det gjennomført 85 arrangementer. 14 237 personer deltok på møtene. Det gir et snitt på 167 deltakere på hvert arrangement. 592 foredragsholdere holdt innlegg. 36 prosent av disse var kvinner.

18 av arrangementene var konferanser. Flere av våre konferanser samlet rekordmange deltakere i 2019, blant annet Årskonferansen, Fornybarkonferansen og Hordaland på Børs. Konferansene samler naturlig nok flest deltakere, men også frokostmøtene har vært populære. Disse møtene har hatt 97 deltakere i snitt.

Møtearenaen samler bredt. Vårt mål er å invitere til temaer som er relevante og interessante for så mange medlemmer som mulig. To tredeler av medlemmene våre er innom ett eller flere av arrangementene i løpet av året.

Noen temaer er spisset mot en bestemt bransje eller målgruppe, men i løpet av 2019 har vi ved flere anledninger bygget bro mellom ulike bransjer for å lære av hverandre.

24 av arrangementene i fjor fokuserte på høyaktuelle næringspolitiske temaer som f.eks. attraktiv byutvikling, grønn fremtid i havbruk, kommuneplanens arealdel, rammebetingelser for handel, havvind, bybanen, arbeidslivskriminalitet, Brexit og helsenæringsmeldingen.

Årskonferansen hadde også i år bærekraft som hovedtema. Konferansen satte blant annet fokus på sirkulær økonomi, nanoteknologi, 5G og kunstig intelligens.

Møtearenaen har i løpet av 2019 tatt flere grep for å bli mer bærekraftig. Vi har blant annet kuttet ut å trykke opp program og dele ut navneskilt på konferansene. Alt skjer nå digitalt.