Næringsalliansen logo

Næringsalliansen i Hordaland

Formål og strategi

Næringsalliansen i Hordaland ble etablert i 2008. Det viktigste målet har hele tiden vært å gi foreningene mer kraft i påvirkningsarbeidet, særlig regionalt og nasjonalt. Etter at det ble bestemt at Vestland fylke skulle opprettes, har Næringsalliansen også etablert et godt og nært samarbeid med Sogn og Fjordane Næringsråd.

Næringsalliansen i Hordaland skal være grunnlaget for et forsterket og inkluderende samarbeid mellom de private næringsforeningene i regionen. Næringsforeningene ønsker å være et felles organisert talerør og medspiller i forhold til blant andre Vestland fylkeskommune og å opptre samlet i utvalgte saker, herunder felles høringsinstans. Utveksling av kunnskap, erfaringer og nettverk mellom de ulike foreningene er viktig for Næringsalliansen.

Vinteren 2019 brukte Næringsalliansen tid på å utforme en ny strategi. Dette er de viktigste sakene:

 • Kompetanse, utdanning og rekruttering.
  • Trainee Vest
  • Yrkesopplæring, fagutdanning
 • Utveksling av kunnskap og erfaringer, nettverksdeling.
 • Det offentlige virkemiddelapparatet
 • Vestlandets ve og vel
  • Samferdsel, særlig drift og vedlikehold av Norges dårligste fylkesveinett.
  • Ren og bærekraftig energi
 • Påvirkning, først og fremst mot lokale myndigheter.

Viktigste saker i 2019

 • I påvente av etableringen av Vestland fylke har det vært viktig for Næringsalliansen å øve innflytelse på utformingen av det regionale virkemiddelapparatet. Dette er i dag altfor fragmentert og for lite koordinert. Det har vært gjennomført flere møter med ledelsen i fylkets avdeling for innovasjon og næringsutvikling. I 2020 skal Regional plan for innovasjon og næring i nye Vestland fylke utformes og vedtas. Næringsalliansen er representert i arbeidsgruppen som står bak handlingsprogrammet knyttet til denne. Alliansen vil også representere næringslivets interesser i en ekstern arbeidsgruppe gjennom 2020. I denne sammenhengen er samarbeidet med Sogn og Fjordane Næringsråd viktig.
 • Næringsalliansen gjennomførte tre møter og samlinger i 2019 – i henholdsvis Norheimsund, Os og Førde. Møtene er svært nyttige for utveksling av kunnskap, erfaringer og nettverk. Næringsseminaret i Førde var særlig viktig. Der møtte mer enn 50 aktører fra næringsorganisasjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane, sammen med den politiske og administrative ledelsen i Vestland fylke. Kommunalminister Monica Mæland var også til stede. Slike møter bidrar til å posisjonere Næringsalliansen som en tydelig målbærer av næringslivets behov i hele fylket.
 • I januar 2020 ble en stor undersøkelse blant medlemmer i Næringsalliansen og Sogn og Fjordane Næringsråd presentert på fylkesordførerens nyttårskonferanse. Denne ble svært godt mottatt og bidrar til å synliggjøre status, prioriteringer og behov i næringslivet.

Fokusområder 2020

Arbeidet med Regional plan for innovasjon og næring i nye Vestland fylke vil bli prioritert også i 2020. Nettverket mellom næringsorganisasjonen vokser, og vi gleder oss over at Kvinnherad Næringsservice, Tysnes Næringsråd og Bømlo Næringsråd nå har blitt medlemmer i alliansen.

Næringsalliansen vil for øvrig prioritere disse sakene:

 • Forutsigbare rammevilkår for det private næringslivet
 • Bedre infrastruktur – vei, bane og kollektivt
 • Regional attraktivitet og tilgang på kvalifisert arbeidskraft
 • Bedre samarbeid mellom utdanning og næringsliv

Næringsalliansen i Hordaland har i 2019 bestått av disse 11 næringsforeningene:

 • Bergen Næringsråd
 • Austevoll Næringsråd
 • Bjørnafjorden Næringsråd
 • Fikse – Etne og Vindafjord Næringsutvikling
 • Hardanger Industri
 • Kvam Næringsråd
 • Nordhordland Næringslag
 • Osterøy Industrilag
 • Stord Næringsråd
 • Vaksdal Næringsselskap
 • Vest Næringsråd