#Plastsmart

#Plastsmart er et prosjekt hvor næringsliv, forsking, forvaltning og akademia samarbeider for å forhindre plast på avveie og skape nye sirkulære forretningsmuligheter innen plasthåndtering. Plastsmart har som mål å gjøre regionen ledende på håndtering og forretningsutvikling innen plastforsøpling.

Gjennom partnerskapet #Plastsmart partner får virksomhetene i regionen tilgang til metodikk og maler for å iverksette tiltak mot plast på avveie. #Plastsmart partner er en metode for å identifisere nye forretningsmuligheter og konkrete tiltak. Nettverket samarbeider om bærekraftige løsninger som kan skalere.

Formidling og kunnskapsdeling er høyt prioritert. #Plastsmart er koblet til et program for studenter ved HVL der studentene har plastsmarte løsninger som mål for cases innen forretningsutvikling. Det er også igangsatt et forskningsprosjekt der mikroplast i avløpsvann skal kartlegges.

Viktigste saker i 2019

  • Prosjektet blir etablert
  • Prosjektleder ansettes fulltid i en treårig prosjektstilling
  • Metode for #Plastsmart partner etableres

Fokusområder i 2020

  • #Plastsmart partner rulles ut i hele regionen
  • Identifisere og iverksette konkrete tiltak for smartere plastbruk
  • Innhente, spre og dele kunnskap om løsninger for plasthåndtering
  • Gjennomføre forskningsprosjekt knyttet til mikroplast