Alt henger sammen med alt. Skal vi kunne gi unge gutter og jenter mulighet til å fullføre sin utdanning innen håndverksfagene må også de lokale små og mellomstore håndverksbedriftene få anledning til å levere til det offentlige. Anskaffelsesprosesser som er rigget slik at kun riksentreprenører er kvalifisert truer både kompetansemiljø og arbeidsplasser lokalt.

– Arild Kolltveit, ressursgruppeleder

Bygningsgruppen Bergen

Bygningsgruppen Bergen er en tverrfaglig interesseorganisasjon for håndverksfagene i Bergen.

Bygningsgruppen i Bergen har ca. 300 medlemsbedrifter i Bergen og Bergensregionen, som samlet representerer ca. 4000 ansatte. Bergen Næringsråd bistår med merkantile tjenester og næringspolitisk rådgivning.

Medlemmer i Bygningsgruppen

 • Byggmesterforbundet Vest
 • NELFO Bergen og Omegn
 • Rørentreprenørene Norge Vest
 • Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug
 • Bergen Murmesterforening
 • Maler- og Byggtapetesermestrenes Forening
 • Bergen Snekkerlaug
 • Bergens Glassmesterlaug
 • Norsk Ventilasjon- og Energiteknisk forening Bergen
 • Norske Anleggsgartnere- miljø og landskapsentreprenører
 • Takentreprenørenes Forening
 • Stillasentreprenørenes Forening

Viktigste saker i 2019

 • Gi tverrfaglig kompetanseheving til håndverkere i våre medlemsbedrifter
 • Bekjempe arbeidslivskriminalitet
 • Sikre gode rammevilkår for våre medlemmer, blant annet gjennom dialog med de enkelte kommuner angående deres anskaffelsesprosedyrer

Fokusområder 2020

 • Utvide samarbeid mot arbeidslivskriminalitet
 • Juridiske kurs i kontraktsrett for medlemmene våre
 • Dialog med flere kommuner angående offentlig anskaffelse

Gruppemedlemmer

Arild Kolltveit
(Ressursgruppeleder)
Byggmester

Morten Husa (Nestleder)
Daglig leder, Rørentrepenørene Norge avd. Vest

Geir Kleppe
Elektroinstallatør

Frode Stien
Malermester

Geir Ove Lunde
Byggmester

Inge Bauge (Observatør)
Daglig leder, Norges Byggmesterforbund Region Vest

Tom Berg
Murmester