Digital kompetanse er helt avgjørende uansett hvilken bransje du jobber i.

– Inge Ådland, ressursgruppeleder

Digitalisering

Ressursgruppe Digitalisering har i 2019 hatt en strategisk diskusjon om prioriterte områder for gruppen. Konklusjonen er at kompetanse skal være hovedområdet for gruppen. Dette er basert på det store behovet for økt digital kompetanse både i enkeltbedrifter og i hele regionen, noe som også tydelig fremkommer i en egen kartlegging som ble gjennomført tidlig i 2019. Ressursgruppe Digitalisering har som følge av tydeligere fokus på kompetanse gjennomført store endringer i gruppens sammensetning.

I samarbeid med klyngene i regionen gjennomførte Ressursgruppe Digitalisering i februar 2019 en kartlegging av den digitale kompetansen i regionen. Denne ble presentert og diskutert på et medlemsmøte i regi av Bergen Næringsråd, og kartlegging fikk også et stort oppslag i Bergens Tidende over hele førstesiden og to sider inni. Kartleggingen viser et stort og bredt kompetansebehov i næringslivet. Det er etterspørsel etter kompetanse i hele verdikjeden, fra programmerere og forretningsutviklere. Det er også behov for økt kompetanse om anvendte teknologier, der kunstig intelligens og big data scorer særlig høyt.

Kartleggingen er presentert for ledelsen ved UiB, NHH, BI og Høyskolen Kristiania. Dialogen med disse har hatt som mål å skape forståelse for næringslivets behov ved utvikling av nye studietilbud og tilpasninger i tilbudene som allerede eksisterer.

I forlengelsen av dette har Bergen Næringsråd i to uavhengige samarbeid med henholdsvis HVL/UiB og Høyskolen Kristiania søkt om midler til etter- og videreutdanningstilbud. Begge tiltakene er tildelt midler fra det offentlige, og det vil oppstart på begge programmene i 2020.

RG Digitalisering vil i 2020 også gjennomføre en ny og oppdatert Digitaliseringsskole. Skolen vil gjennomføres med fire halvdagssamlinger høsten 2020, og programmet er under utarbeidelse.

Gruppemedlemmer

Inge Ådland
(Ressursgruppeleder)
Regiondirektør, EVRY

Petter Ole Jakobsen
CTO, Vizrt

Tor-Erik Stakset
Forretningsrådgiver, Keyteq

Rune Wilhelmsen
Telenor

Anne Hasselgreen
Regionleder, Bouvet

Gina V. Gjerme
Regiondirektør, Capgemini

Stine Neteland
Business developer, Stacc

Frode Myrdal
Partner, PWC

Kristin Fanebust Hetland
Instituttleder, HVL

Raymond Pettersen
CTO, Knowit

Rolf Wangsholm
Partner, KPMG

Erik Samsonsen
Direktør Bergen, Atea

Pinar Heggernes
Instituttleder Informatikk, UiB

Erik Wilberg
Førsteamanuensis, BI