Energi

RG Energi fusjonerte mellom RG Fornybar og RG Olje og Gass i 2019. Medlemmene i gruppen representerer de største og mest toneangivende energiaktørene i regionen som alle arbeider med grønn energiomstilling.

Våre mål

  • Styrke kompetanseoverføringen mellom energiaktørene i regionen
  • Sikre fremtidig kompetanse, økt verdiskapning og nye arbeidsplasser
  • Aktiv pådriver for grønn transformasjon og omstilling

Viktige saker i 2019

  • Etablerte undervisningsprogrammet «Energilandet» for ungdomskoler i Bergensregionen. Til nå besøkt ca. 45 klasser og over 1000 (per. 1. mars 2020). Prosjektet har fått støtte fra bl.a. Olje- og energidepartementet og nasjonale energiselskaper.
  • Gjennomførte Fornybarkonferansen med 300 deltakere.
  • Arrangerte flere frokost- og lunsjmøter, bl.a. Leverandørdagen med Equinor
  • Gjennomført strategisamling med RG Fornybar og RG Energi der resultatet ble en fusjon og nye fokusområder (se avsnitt Fokusområder 2020)

Energilandet gir ungdom kunnskap om energi, bærekraft og jobbmuligheter.

-Cecilie Sælen, ressursgruppeleder

Fokusområder i 2020

  • Bidra til å sikre nasjonal strategi og investeringsbeslutninger for havvind, hydrogen og karbonfangst og lagring (CCS).
  • Sikre fremtidig rekruttering til energibransjen ved å videreføre undervisningsprogrammet til «Energilandet».
  • Sikre tettere samarbeid mellom FoU og næringslivet.

Gruppemedlemmer

Cecilie Sælen
(Ressursgruppeleder)
Daglig leder, Ridge

Lars Henrik Hosøy
Manager Business Development, Aibel Bergen

Mona Riis
Manager Operation & Maintenance, Equinor

Benedicte Staalesen Nilsen
Leder samfunnskontakt, BKK

Owe Hagesæther
Daglig leder, GCE Ocean Technology

Linda Litlekalsøy Aase
SVP, Brownfield Modifications & HUC, Aker Solutions

Kristin Guldbrandsen Frøysa
Konserndirektør Energi, NORCE

Gunn Vik
Regional Director Shipyards, NORWEP

Cristian Carter Valdes
Daglig leder, Coast Center Base

Nils Ottar Antonsen
Leder Institutt for marin- og maskinfag, Høgskolen på Vestlandet

Ingrid Hitland
Adm. direktør, BiR Avfallsenergi AS

Aina Margrethe Berg
Konserndirektør Energi, NORCE

Herlaug Louise Fyhn
Kundeansvarlig Fornybar, DNB

Mads Arild Eidem
Leder, DNV GL Bergen

Lars-Henrik Paarup Michelsen
Daglig leder, Norsk Klimastiftelse

Are Opstad Sæbø
Green Hydrogen Project manager, Greenstat

Atle Kvamme
Administrasjonskontakt, Bergen Næringsråd

Johannes Magnus
Administrasjonskontakt, Bergen Næringsråd