Fornybar

Ressursgruppen er et sentralt møtepunkt som representerer både vann- og vindkraftprodusenter, kombinert med erfaring fra finans, forskning, innovasjon og virkemiddelapparatet. Aktørene arbeider for å tilrettelegge for fornybar energi og skape nye forretningsmuligheter for næringslivet i vår region.

Viktigste saker i 2018

  • Samarbeid for økt verdiskapning og samarbeid innen fornybare næringer og FoU.
  • Være en pådriver for lokale klimautslipp.
  • Bidra til å realisere et grønt industrielt visningssenter i Bergen.

Fokusområder i 2019

  • Bidra til å etablere tettere kunnskapsoverføring i energiomstilling
  • Innspill og mobilisering til Fornybarkonferansen 2019
  • Tettere samarbeid med ressursgruppene Energi og Transport

Energisystemet er i stor endring og gir muligheter for økt bruk av fornybar energi i alle næringer.

-Ingrid Von Streng Velken, ressursgruppeleder

Gruppemedlemmer

Ingrid Von Streng Velken
(Ressursgruppeleder)
Konserndirektør innovasjon og utvikling, BKK

Vegard Frihammer
Daglig leder, Greenstat

Geir Anton Johansen
Dekan, Høgskulen på Vestlandet

Lars-Henrik Paarup Michelsen
Daglig leder, Norsk Klimastiftelse

Asle Lygre
Daglig leder, Idévekst

Ivar Singstad
Seniorrådgiver, Innovasjon Norge

Kristin Guldbrandsen Frøysa
Energidirektør, UIB

Stian Anfinsen
Avdelingsleder, Norce

Erik Lossius
Seksjonsleder, DNB

Johannes Magnus
Adm. kontakt, Bergen Næringsråd