Handel- og servicenæringen må tenke nytt for å overleve i en digitalisert hverdag.

– Peter Kolderup Greve, ressursgruppeleder

Handel og Service

Vår visjon og våre mål

Ressursgruppe Handel og Service arbeider for å gi handel- og servicenæringen i Bergen sentrum og bydelene gode vekstvilkår. Vår visjon er å skape en region med attraktiv handel og god service. For å lykkes med det, har vi satt oss følgende mål:

 • Synliggjøre næringens betydning og verdiskaping.
 • Sørge for at næringen har en sentral plass i kommunens utviklingsplaner.
 • Bidra til å øke kompetansenivået i næringen.
 • Stimulere til mer innovasjon.
 • Øke yrkesstoltheten blant ansatte i næringen.

Viktigste saker i 2019

 • Kompetanseheving gjennom lederprogrammet «God Butikk». Tre samlinger ble gjennomført om våren. Programmet henvender seg til ferske butikkledere.
 • Kartlegging av handelsbedriftenes kompetanse og behov innen digital handel.
 • Dialogmøte med Visit Bergen. Hvordan kan Bergen bli en levende by hele året? Hvordan kan vi se på de tilreisende som en ressurs?
 • Reduksjon av plast i handel- og servicenæringen.
 • Næringspolitisk møte i samarbeid med Virke om handelens rammebetingelser i sentrum. Toppkandidater fra alle partiene deltok i debatten.
 • Hordaland fylkeskommunes initiativ for å kartlegge sammenhengen mellom byliv, attraktivitet og handel. Ressursgruppen fungerer som referansegruppe.

Ressursgruppen har arrangert sju frokostmøter i løpet av året.

Gruppemedlemmer

Peter Kolderup Greve
(Ressursgruppeleder)
Virke

Carl-Erik Michaelsen
TicketCo

Elisabeth Seim
BI Bergen

Gunnar Nilsen
Schibsted Norge

Mette Gro Skaugvold
Handelsbanken

Nina Askvik
Scandic Ørnen

Steinar Kristoffersen
Bergen Sentrum

Roger Holthe-Olsen
Dyrekassen

Solrun K. Hitland
IKEA Åsane

Synnøve Aksdal
Aksdal i Muren

Øystein Kahrs
Parelius

Thomas Sandland
Sandland Holding

Tone Haugland
Thon Eiendom

Peder Karlsson
BDO

Marvel Skreien Stigen
Isbjørn Is