Helsenæringen kan bli en av våre viktigste næringer fremover.

-Borghild Marie Midttun Skadal, ressursgruppeleder

Helse

Vår visjon og våre mål

Ressursgruppe Helse skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, helsevesen, forskning og utdanning. Dette gjør vi gjennom å skape arenaer for dialog og kunnskapsdeling. Vårt utgangspunkt er: «Hvordan kan vi løse brukernes behov best mulig?» Gjennom å utnytte hverandres styrker, håper vi å realisere vår visjon: «Sammen for smartere helse- og omsorgstjenester!» For å lykkes med dette, har vi satt oss følgende mål:

 • Synliggjøre helsenæringens verdiskaping og vekstmuligheter.
 • Legge til rette for at næringslivet kan være med å løse framtidens tjenestebehov.
 • Arbeide for at næringslivet blir en del av Alrek helseklynge.
 • Bidra til at Bergen blir et førstevalg for helsegründere.
 • Koble tverrfaglig kunnskap med kapital.

Viktigste saker i 2019

 • Helsenæringsmeldingen. Dialogmøte med statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og Omsorgsdepartementet.
 • Deltakelse i arbeidsgruppen for innovasjon og e-helse i forbindelse med etableringen av Alrek helseklynge.
 • Samarbeid med Høgskulen på Vestlandet for å knytte helse- og ingeniørstudenter tettere til næringslivet.
 • Reduksjon av plast i helsesektoren.
 • Dialogmøte med Norwegian Smart Care Cluster som har etablert seg med en egen avdeling i Bergen.
 • Etablering av en helseinkubator på Haukeland fra 2021. Fokusområde: Innovasjon og kommersialisering ut fra forskning med plass til både forskere, studenter, investorer og næringsliv.

Ressursgruppen har arrangert seks frokostmøter i løpet av året.

Gruppemedlemmer

Borghild Marie Midttun Skadal
(Ressursgruppeleder)
NorEngros Helse

Alette Hilton Knudsen
Bergen Kommune

Alf Henrik Andreassen
Haukeland Universitetssykehus

Anders Fossøy
Knowit Experience

Camilla Strand
AbleOn

Einar Engtrø
Dips

Jonny Klemetsen
Sonat

Kari Øritsland
VIS

Kristin Odfjell
Planet 9 Capital

Lene Lunde
Deloitte

Nina Langeland
Universitetet i Bergen

Ingvild Eide Graff
Norce

Kathrine Bjerga Tøraasen
Tryg

Linda Sundøy Rykkel
Haraldsplass Diakonale Sykehus

Ingrid Beyer
Hadean Ventures

Alice Kvåle
Høgskulen på Vestlandet