Internasjonalt

Ressursgruppen arbeider for bedre rammebetingelser for internasjonalisering av næringslivet i Bergensregionen.

Viktigste saker i 2019

  • Påvirke offentlige myndigheter til å iverksette effektive tiltak som skal bidra til bedre internasjonalisering av næringslivet.
  • Bidra til utvikling av program for et internasjonalt ambassadørtreff i Bergen.
  • Utvikle en lokal plattform for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Fokusområder i 2020

  • Næringsdepartementet har mottatt en rapport som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Ressursgruppen vil følge arbeidet for å sikre effektive støtteordninger for internasjonalisering av næringslivet.
  • Arbeidet med utviklingen av en lokal plattform for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Det skal arrangeres rundebordskonferanser innen en flere sektorer.
  • Ressursgruppen skal bidra til å gjøre regionen attraktiv for internasjonale aktører og vil bl.a. vurdere behovet for å gjenetablere INN Club Bergen.

Gruppemedlemmer

Martin Sylvester-Davik
(Ressursgruppeleder)
Vice President, PSR PIN, Statoil

Siv Remøy Vangen
Leder, Maritime Bergen

Torbjørn Torsvik
Direktør, PWC

Gøril Selvik
Seniorrådgiver, Innovasjon Norge

Rolf Andreas Wigand
Adm. direktør, Vestdavit

Jostein Hole Kobbeltvedt
Leder, Rafto Stiftelsen 

Eli Wassenden
Driftsdirektør, Grieg Star Shipping

Ane Jacobsen
Daglig leder, NCE Media

Therese Sverdrup
Viserektor for Innovasjon og utvikling, NHH

Helge N. Austbø
Vice President Finance, DOF

Annelin Eriksen
Viserektor for Globale relasjoner, UIB

Miao Reinlund
Director of Finance and Investments, OIID

Johannes Magnus
(Adm. kontakt)
Ansvarlig for Internasjonale relasjoner, Bergen Næringsråd