Mangfold og Inkludering

Bergen skal være en foregangs by på mangfold og inkludering for å tiltrekke og beholde verdifull arbeidskraft.

Ressursgruppe mangfold og inkludering skal være en pådriver for at næringslivet utnytter potensialet i mangfold enten det er eldre, unge, kvinner, menn, innvandrere, etniske nordmenn eller ulike typer kompetanse.

Næringslivet på Vestlandet er i kontinuerlig omstilling. Et mangfold av kompetanse og bakgrunn kan bidra til innovasjon, bedre beslutningsprosesser og gode arbeidsmiljø. Derfor mener vi mangfold er bra for næringslivet og for enkeltmenneske.

Avsluttede saker i 2019

  • Prosjektet «Fra flyktning til ressurs» har opprettet 34 praksisplasser i næringslivet for nyankomne flyktninger i 2018-2019. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Bergen Næringsråd og Bergen kommune.
  • Ressursgruppen har hatt møter med de fire største mediehusene i regionen om behovet for mer mangfold i den lokale mediebransjen.

Viktige saker i 2020

  • Fremme mangfold i næringsliv, det offentlige og frivillige.
  • Få frem flere rollebilder med flerkulturell bakgrunn. Bergen Opportunity er et nytt mentorprogram i samarbeid IMDi, NAV Vestland, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.
  • Koble næringsliv med internasjonale kandidater med høy kompetanse. Internasjonalt karrieretorg blir avholdt for 12. gang i Grieghallen 1. april.
  • Utrede en ny internasjonal mathall i Bergen med fokus på sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.
  • Halvdagskonferanse for å markere Verdensdagen for psykisk helse.

Høringsuttalelser

30.04.18, Høringsuttale om «Plan for inkludering og mangfold 2018, Bergen kommune»

Vi er på god vei når det gjelder å skape mangfold og inkludering i byen vår, og mange gode tiltak er satt i verk

-Elin Sarai, ressursgruppeleder

Gruppemedlemmer

Vasan Singaravel
(Ressursgruppeleder)
Contract Manager, Clariant Oil Services

Anne Lorgen Riise
Konserndirektør HR, MOWI

Tone Polden Lunde
Diversity Manager, TechnipFMC

Irene Kinunda
Konsulent, Fargespill / Bergen Kommune

Anne-Marit Presterud
Direktør, Etat for inkludering Bergen Kommune

Siri Bremnes
Leder Finance & Office, Adecco

Anders Nyland
Direktør, Bergen Reiselivslag

Kathleen O. Mathisen
Global direktør HR og internkommunikasjon, Grieg Seafood ASA

Leila Rossow
Grunnlegger, Papillon

Erlend Fardal Lunde
General Manager, Comfort Hotel Bergen Airport

Bjarte Hysing-Olsen
Assisterende fylkesdirektør,
NAV Vestland