Marin

Formål og strategi

Formålet til Ressursgruppe Marin er å opprettholde og vedlikeholde bergensregionen som marin hovedstad. Vi skal bidra til bedre kunnskap om havbruksnæringen gjennom faktabasert informasjon.

Ressursgruppen omfatter aktører fra sjømat, forskning og utdanning, rådgivning og finansiering.

Det er et strategisk mål å tilrettelegge for økt kompetanse, verdiskaping og samhandling i marine næringer. I et overordnet perspektiv skal vi støtte oppunder FNs bærekraftsmål nr 14: «Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling».

Viktigste saker i 2019

  • Pilotprosjekt for en forenklet forvaltning i havbrukssektoren. På bestilling fra Fiskeridepartementet har Havforskningsinstituttet laget en mulighetsstudie for endret lokalitetsstruktur i Produksjonsområdet 3. Intensjonen er å opprettholde volumet, samtidig som produksjonen flyttes til anlegg og lokaliteter med mindre lus og sykdom. Det er viktig at den videre prosessen skjer i nært samarbeid med næringen, slik departementet har bedt om.
  • Globalt ledende konferanser for havnæringene. The Ocean ble arrangert for første gang i 2019, med gode bidrag fra medlemmer i ressursgruppen. Den er også aktivt involvert i North Atlantic Seafood Forum, og særlig delarrangementet Young Leaders Summit (YLS).
  • Posisjonering av Havbyen Bergen.
  • Det er arrangert flere åpne medlemsmøter med marine tema, blant annet i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Salmon Group. I november deltok fiskeriminister Harald Tom Nesvik i et godt besøkt medlemsmøte.

Fokusområder i 2020

  • Posisjonering av Havbyen Bergen
  • Kapitaltilgang for vekstselskaper innen sjømat
  • Bidra til forenklet forvaltning i havbrukssektoren
  • Styrke samhandling mellom næring, forvaltning og forskning
  • FNs bærekraftsmål nr. 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Den marine klyngen i Bergen er verdensledende, og ressursgruppen jobber for å videreutvikle og befeste posisjonen.

-Anders Gjendemsjø, ressursgruppeleder

Gruppemedlemmer

Anders Milde Gjendemsjø
(Ressursgruppeleder)
Associate partner, McKinsey

Carl Johan A. Sandberg
Group Quality Manager, Ocean Quality/Young Fish

Hanne Dankertsen
Kommunikasjonsdirektør, Cargill Aqua Nutrition

Nils Aadland
Samfunnskontakt, Salmon Group

Torny Aarbakke
Kommunikasjonsdirektør, Havforskningsinstituttet

Anette Aase
Kommunikasjonsdirektør, Fiskeridirektoratet

Krister Hoaas
Samfunnskontakt, Lerøy Seafood Group

Liv Solveig Olafsson
Sektoransvarlig Havbrukstjenester, DNV GL

Kristian Botnen
Administrerende direktør, Lingalaks

Vibeke Juriks
Seniorrådgiver, Sweco

Johan Kvalheim
Administrerende direktør, North Atlantic Seafood Forum

Amund Maage
Marin direktør, Universitetet i Bergen

Eivind Nævdal-Bolstad
Kommunikasjonssjef, Mowi

Mons Alfred Paulsen
Partner, Advokatfirmaet Thommessen

Nina Stangeland
Administrerende direktør, NCE Seafood Innovation Cluster