Sirkulær økonomi

Det skjer store endringer i samfunnet vårt på måten vi håndterer råvarer, måten vi forbruker ressurser, og i vårt tankesett.  Bruk og kast er ut, og gjenbruk eller deling av ressurser har blitt vanlig, samtidig som samfunnet endrer seg i mer bærekraftig retning.

Vi ønsker å være en pådriver i denne utviklingen. Våren 2019 opprettet derfor BIR og Bergen Næringsråd en felles ressursgruppe for å få sirkulær økonomi på dagsorden.

Vår visjon

Bergen skal bli Norges første sirkulære by

Slogan

Alt har en verdi

For å lykkes med sirkulærøkonomi må vi det samarbeides på tvers av virksomheter slik at vi får på plass sirkulære sløyfer hvor ressursene forblir i kretsløpet.

– Eva Skjold, ressursgruppeleder

Viktigste saker i 2019

 • Etablert ressursgruppen med deltakelse fra mange næringer
 • Utviklet en misjon:
  Gruppen skal være en nettverks- og kompetansearena som skal legge til rette for

  • Sirkulære piloter
  • Kunnskapsdeling
  • Nye arbeidsplasser
 • Jobbet med å skape interesse for sirkulær økonomi gjennom to arrangementet:
  • Frokostmøte om sirkulære muligheter
  • Konferansen «Sirkulærdagen» med eksempler fra aktører som lykkes
 • Utviklet et tverrfaglig konsept for «Sirkulærskolen» med oppstart våren 2020.

Fokusområder i 2020

 • Gjennomføre Sirkulærskolen med 40 deltakere
 • Gjennomføre en kartlegging av sirkulære muligheter i Bergen kommune og iverksette tiltak for å bli en sirkulær by
 • Gi innspill til regjeringens sirkulære strategi, som skal fremmes i 2020
 • Delta i arbeidet med å lage en materialbank for byggenæringen

Gruppemedlemmer

Eva Skjold
(Ressursgruppeleder)
BIR

Brede Lerum
Equinor

Gard Kvalheim
LAB

Anna Silje O. Andersen
BOB

Stina Kildedal Johansen
Hansa

Maria Bos
BKK

Marius Kaland Olsen
PWC

Gro Elin Bjerga
Norce

Ingmar Høgøy
Blue Protein AS

Håvard Madsen
Fjell Technology Group

Lars C. Pedersen
ÅF Advansia

Torunn Totland Stangervåg
Innovasjon Norge

Hanne Wetland
Knowit

Ulrikke Hernæs
Biomega

Rune Gaasø
Clean Shores Global

Judith Bragelien
Høgskulen på Vestlandet

Lise Reinertsen
Bergen kommune

Eva Britt Isager
Bergen kommune

Elisabeth Skage
Bergen Næringsråd/Plastsmart

Atle Kvamme
Bergen Næringsråd, administrasjonskontakt