Strategisk rådgivning

Ressursgruppe Strategisk rådgivning inkluderer medarbeidere fra advokatfirma, revisjon og management consulting. Disse bransjene er og skal være en drivkraft for omstilling og endring i næringslivet.

Ressursgruppen skal styrke de tjenesteytende næringene i regionen ved å jobbe med rammevilkår, synliggjøring, kompetanse og kunnskapsutveksling.

Viktigste saker i 2019

  • Sikre mangfold i bransjen og særlig i ledende posisjoner
  • Gjennomføre mentorprogrammet for unge kvinner i bransjen. Programmet har som mål å beholde flere kvinner i bransjen, og på sikt øke antall kvinner som partnere eller i andre ledende stillinger. 42 kvinner har fått plass i mentorprogrammet til nå. Samtlige av dem som har deltatt i programmet jobber fortsatt hos samme arbeidsgiver.
  • Påvirke og bidra til positiv næringsutvikling for Bergensområdet og Vestlandet
  • Samarbeide med utdanningsinstitusjoner om innhold og relevans i utdanningen

Fokusområder i 2020

  • FNs bærekraftsmål nr. 4: God utdanning, sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 
  • Sikre gjennomføring med tredje kull i mentorprogrammet. 14 kvinnelige menteer kobles med en mentor som innehar en ledende posisjon i bransjen. Programmet vil ha en varighet på 12 mnd.

Gruppemedlemmer

Merete Skage
(Ressursgruppeleder)
Partner, EY

Nina Sandnes
Partner, Kluge

Jon-Osvald Harila
Partner, Deloitte

Anfinn Fardal
Partner KPMG

Camilla Madsen
Partner Harris

Torkel Hope
Partner Scjødt

Kristine Hesjedal Twomey
Senior Manager, PWC

Heidi Skuterud
COO, Wikborg Rein

Trond Hatland
Partner, Advokatfirmaet Thommessen