Student

RG Student har til hensikt å knytte studenter og næringslivet i Bergensregionen tettere sammen. Slik vil man synliggjøre arbeidsmuligheter i regionen for studenter, utvikle behøvd kompetanse og beholde kompetanse i regionen. Ressursgruppen har representanter fra alle de store utdanningsinstitusjonene i Bergen.

I 2019 jobbet gruppen primært med å få etablert en gratis plattform som alle som lyser ut praksis- og sommerjobber kan bruke. Dette gjør det enklere å synliggjøre mulighetene for mange studenter. Dette jobbes også videre med i 2020.

Nytt av 2020 er at man også vil jobbe mer målrettet med å få på plass flere praksisfag i utdanningsinstitusjonene. Dette er tilgjengelig noen steder, som praksisfaget til sammenlignende politikk, men langt fra alle studenter har en slik mulighet til å få oppleve arbeidslivet før man er ferdig etter en lang utdanning.

Gruppemedlemmer

Hanne Pedersen
(Ressursgruppeleder)
Høgskulen på Vestlandet

Steinar Litland
Næringsutvalget BI

Magnus Nordal Røtnes
Studentradioen, Universitetet i Bergen

Jogvan Helge Gardar
Studentersamfunnet, Universitetet i Bergen

Anne Arneberg
Velferdstinget Vest

Brage Færøy
Næringsutvalget BI

Silje Skogli
Karrieredagen ved HVL, Høgskulen på Vestlandet

Sandra Krumsvik
Studentparlamentet, Universitetet i Bergen

Ane Sandvik Arnestad
Det Akademiske Kvarter, Universitetet i Bergen

Lise-May Sæle
Norges Handelshøyskoles Studentforening, Norges Handelshøyskole

Jakop Kjellstad
Studentersamfunnet, Universitetet i Bergen