Transport

Gode transportkorridorer og velfungerende pendlerregioner er avgjørende for at Bergen og næringslivet i regionen vår skal fungere. Ressursgruppen arbeider for bærekraftige transportformer med god fremkommelighet i byen vår, mot pendlerregionene i nord, øst, sør og vest, og mot Oslo og Stavanger.

Våre mål

 • Innfri selvpålagte mål i «veikart for grønn transport» gjennom transformasjon til bærekraftige transportløsninger
 • Etablere transportløsninger som gir Vestlandet konkurranselikhet
 • Gode kollektivnett og gode sømløse transportløsninger
 • Velfungerende pendlerregioner rundt Bergen
 • 4-felts hovedveier langs Vestlandet og øst-vest

Viktigste saker i 2019

 • Påtrykk for å få oppmerksomhet om regionens store veiprosjekter for å sikre midler i våre prosjekter som allerede er med i Nasjonal Transportplan (NTP).
 • Pådriver for omstilling til utslippsfri transport innen næring, buss, ferger og hurtigbåter
 • Fått «blå bybane» på agendaen med båtruter i Bergen og flere hurtigbåttilbud
 • Byvekstavtalen, med fokus på full utbygging av Bybanen og økt kollektivsatsing i fylket

Andre saker det er jobbet med

 • Arrangert «Transport- og logistikkdagen 2019» med tematikk innen sømløs og bærekraftig transport
 • Medarrangør av konferanse om hovedveistrekningene E39 og E134 og deres betydning for næringslivet på Vestlandet
 • Deltakelse i EU-prosjekt med UIB og NHH om betre logistikkløsninger for Bergen

Vi har fått gjennomslag for viktige samferdselsprosjekt som vi har jobbet med over tid, som Sotrasamband, Byvekstavtale og innpass i NTP for E16 og for E39 i vårt fylke. Og det er kjekt å se at vi overoppfyller forventningene våre i grønt veikart.

– Roger Harkestad, ressursgruppeleder

Fokusområder i 2020

 • Det er Vestlandets tur nå: Arbeid inn mot neste NTP for å sikre midler til regionens prosjekter:
  • E 39 med Bergen-Stavanger, Ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen
  • E16 Bergen-Voss med vei og Intercity Bergen-Voss
  • Byvekstavtalen
  • Fullføring av Sotrasambandet
  • Få opp en «etterslepsstrategi» for fylkesveier
 • Arrangere Transport- og logistikkdagen i september 2020, med økt fokus på NTP
 • Aktivt arbeid for å få opp prøveområder for veiprising

Gruppemedlemmer

Roger Harkestad
(Ressursgruppeleder)
Konsernsjef, Tide ASA

Lars Jacob Engelsen
Viseadm. direktør, Norled

Jan Valeur
Adm. direktør, Bergen Taxi

Gry Miriam Olsen
CEO, Keolis Norge AS

Sigrid-Lise Nonås
Ass. professor, NHH

Øystein Skaar
Operativ sjef Flesland, Avinor

Gerdt Meyer
Direktør, Green Carrier

Johnny Breivik
Havnedirektør, Bergen Havn

Per-Atle Ådland
Prosjektleder, NLF/Sea-Cargo AS

Adelheid Nes
Adm.direktør Bybanen AS

Yngvil Henanger Woxen
Prosjektleder, Bring/Logistikkforeningen

Rune Bjørhovd
HR.direktør, Kuehne+Nagel

Hilde Magnusson
Daglig leder, Forum Nye Bergensbanen

Atle Kvamme
Administrasjonskontakt, Bergen Næringsråd